Se incarca...

Garantia produselor

Produsele cumparate prin intermediul acestui site au o garantie de la minim 1 luna si pana la maxim 999 luni din momentul achizitiei, in functie de furnizorul fiecarei marci in parte. Fiecare produs este insotit de Certificatul de garantie al producatorului sau de Certificatul de garantie emis de CIUMBRUD PLANT SRL., cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

In orice situatie, Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.

CIUMBRUD PLANT SRL. respecta drepturile conferite prin lege consumatorului, acestea nefiind afectate prin garantia oferita. In sensul legii, este Consumator orice persoana fizica sau juridica, care utilizeaza un produs in afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie artizanale ori liberale. Orice Consumator beneficiaza de aceleasi drepturi si garantii asociate produselor vandute.

In cazul lipsei conformitatii, Consumatorul are dreptul, iar Vanzatorul se obliga sa ii aduca acestuia produsele la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire, in functie de optiunea sa, ori sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind acele produse. Termenul fara plata, se refera la costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile postale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate si ambalare.

In cazul lipsei conformitatii, Consumatorul are dreptul de a solicita Vanzatorului in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plat, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata.

O masura reparatorie va fi considerata ca disproportionata, daca ea impune Vanzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu cealalta masura reparatorie, luandu-se in considerare:

 • valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate;
 • importanta lipsei de conformitate;
 • daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru consumator.

 

O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vanzatorul nu poate asigura produse identice pentru inlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi stabilita de comun acord, in scris, intre vanzator si consumator si va fi facuta in cadrul unei perioade de maxim 15 zile calendaristice, fara nici un inconvenient semnificativ pentru consumator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului. In cazul repararii produsului, in acesta vor fi montate numai piese noi.

Consumatorul poate solicita o reducere corespunztoare a pretului sau rezolutiunea contractului in oricare dintre urmatoarele cazuri:

 • daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului;
 • daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp de maxim 15 zile calendaristice;
 • daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie, fara inconveniente semnificative pentru consumator.

 

Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului, daca lipsa conformitatii este minora.

Garantia este exclusa in cazurile in care lipsa de conformitate rezulta din:

 • modificari sau interventii neautorizate asupra Produselor facute de catre Cumparator sau de catre terti;
 • utilizarea in regim profesional, in alt scop, in alt mod sau in alt mediu decat cel recomandat de productor;
 • defectiuni survenite ca urmare a supratensiunilor din retea, a descarcarilor electrice din atmosfera sau a contaminarii cu lichide sau materii straine;
 • instalare neconforma cu Instructiunile producatorului, scrise in limba romana, aflate in ambalajul produsului in momentul vanzarii;
 • expunerea produselor, ulterior datei vanzarii, la: incendii, lovituri, inundatii, cutremure, si/sau alte incidente tinand de cazurile de forta majora, asa cum sunt ele definite de legea romana;
 • transport si manipulari defectuoase, suprapunerea peste produse a unor greutati pe durata transportului, deteriorari si loviri accidentale ori survenite ca urmare a unor accidente.


La solicitarea unei aduceri a produselor la conformitate, se vor prezenta:

 • certificatul de garantie, completat cu data vanzarii si stampila Vanzatorului;
 • copie dupa factura, copie dupa chitanta ori bonul fiscal.

 

Lista unitatilor specializate de service este mentionata in Certficatul de garantie emis de Producatorii marcilor. Acest certificat a fost intocmit cu respectarea prevederilor Legii nr. 449 din 12/11/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora si din O.G. nr. 21 din 21/08/ 1992 modificata, adaugita si completata privind protectia consumatorilor.

CIUMBRUD PLANT SRL.., garanteaza faptul ca produsele din acest certificat de garantie:

 • sunt noi si nu pun in pericol viata, sanatatea si securitatea oamenilor si a animalelor.
 • corespund scopului casnic descris in mod corect, complet si precis in instructiunile de utilizare si in publicitatea aferenta (etichetele, instructiunile sau marcajele de pe ambalajul individual), precum si scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip.
 • nu au defecte de functionare.
 • au parametri de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate astepta in mod. rezonabil, date fiind natura produsului si declaratiile publice facute prin publicitate sau prin inscriere pe etichetele insotitoare.
 • au instructiuni scrise in limba romana, a caror respectare permit o instalare si o exploatare corecta a produselor.

 

Vanzatorul este raspunzator fata de Consumator pentru orice lipsa a conformitatii existent la momentul vanzarii produselor. Pana la proba contrara, lipsa de conformitate aparuta in termen de 6 luni de la data vanzarii se prezuma ca a existat la momentul livrarii acestuia, cu exceptia cazurilor in care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Vanzatorul acorda pentru Produse o garantie impotriva lipsei conformitatii pe durata mentionata in dreptul fiecarui produs, calculata in luni sau in ani de la data vanzarii produsului. Dupa expirarea termenului de garantie, pana la expirarea duratei medii de utilizare, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare, consumatorii pot pretinde repararea sau inlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate, ca urmare a unor vicii ascunse aparute pe durata medie de utilizare a acestora.

Produsele defecte, in garantie sau post-garantie, se inlocuiesc sau se repara, dupa caz, in conformitate cu politica de service a Producatorilor si respectand legislatia in vigoare. Timpul de nefunctionare prelungeste in mod corespunzator termenul de garantie si curge din momentul sesizarii vanzatorului sau al unitatii service pana la aducerea produsului in stare de utilizare normala si al notificarii in scris in vederea ridicarii produsului sau predarii efective a produsului catre consumator.

 


Magazinul www.4garden.ro ofera garantia la urmatoarele produse aflate pe magazin:

 1. Utilaje agricole RURIS

 2. Utilaje agricole Oleomac

 3. Echipamente si accesorii Stocker - Morami

 

1. Informatii garantie produse RURIS:

Declaratia privind politica in domeniul calitatii si mediului

Politica in domeniul calitatii si mediului urmareste consolidarea imaginii SC RURIS IMPEX SRL prin oferirea de servicii de calitate in domeniul fabricarii si comercializarii masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere, astfel cerintele si asteptarile clientilor sa fie satisfacute integral.
Schimbarile intervenite in Romania in ultimii 18 ani, au condus la necesitatea eficientizarii activitatii SC RURIS IMPEX SRL pentru a asigura atat indeplinirea cerintelor si asteptarilor clientilor, cat si respectarea tuturor reglementarilor si prevederilor legale aplicabile. SC RURIS IMPEX SRL este organizata si functioneaza potrivit prevederilor legale.
SC RURIS IMPEX SRL se angajeaza sa indeplineasca intr-o masura din ce in ce mai mare cerintele tuturor partilor interesate: clienti, organisme si organizatii neguvernamentale, servicii si institutii publice, persoane juridice, societati comerciale, parteneri din tara si din strainatate.
Directorul General planifica obiectivele generate, le aproba si ia masurile necesare pentru indeplinirea acestora. Obiectivele calitatii si mediului sunt indeplinite prin aplicarea cerintelor sistemelor de management al calitatii si mediului conform SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2005 si prin imbunatatire continua.
Principalele obiective ale SC RURIS IMPEX SRL sunt:

Optimizarea utilizarii resurselor financiare pentru furnizare de servicii, clar definite si asigurarea pe termen lung a fondurilor de investitii necesare imbunatatirii acestora.
Perceperea dorintelor si necesitatilor clientilor si cresterea gradului de responsabilitate/ promptitudine fata de clienti.
Responsabilitate / promptitudine in parteneriatul cu agentii economici;
Satisfacerea asteptarilor clientului, referitor la serviciile oferite, fiind uniti intr-un crez, intr-o idee: serviciile noastre sunt cele mai bune.
Implementarea sistemul de management integrat calitate - mediu si obtinerea certificarii acestuia.
Motivarea, initiativa, specializarea si calificarea personalului ca determinante in cadrul politicii organizationale.
Imbunatatirea continua a comunicarii interne si externe.
Implementarea si mentinerea politicii in domeniul calitatii si mediului se realizeaza la toate nivelurile prin:

-identificarea si cunoasterea cerintelor exprimate si implicite ale clientilor;
-executarea serviciilor in conformitate cu cerintele clientilor, corelate cu reglementarile legale specifice domeniului de activitate;
-declararea calitatii ca principiu de baza al tuturor activitatilor SC RURIS IMPEX SRL respectand principiul "clientul are nevoie de calitate
la toate nivelurile activitatilor din SC RURIS IMPEX SRL";
-instruirea si motivarea resurselor umane, astfel incat sa se constientizeze faptul ca "orice proces deservesti, ai un furnizor si un client',
-stabilirea si alocarea resurselor necesare pentru mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii si mediului.
Prin atributiile ce imi revin imi asum responsabilitatea implementarii si mentinerii sistemului de management integrat in deplina concordanta cu politica declarata.

Service-ul la produsele Ruris se face in toata tara prin dealerii sau magazinele proprii: lista completa cu service-urile Ruris o gasiti la aceasta adresa.

 

2. Informatii garantie produse Oleomac:

Pentru piese de schimb, consumabile sau accesorii, garantia se acorda numai pentru cazurile in care acestea au fost montate intr-un centru autorizat de intretinere si reparatii. In cadrul termenului de garantie, distribuitorul autorizat suporta toate costurile privind punerea in functiune, repararea sau inlocuirea pieselor de schimb defecte, mai putin consumabilele si accesoriile. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor si consumabilelor care intra in componenta utilajului, cu exceptia cazului in care acestea prezinta vicii ascunse.

Durata medie de utilizare a produselor este de 2 ani, in conditiile unei exploatari normale. Pe aceasta perioada proprietarul beneficiaza, contra cost de service post - garantie, cu piese originale. Toate piesele de schimb, accesoriile si consumabilele, asigurate de firma O-MAC PADURE & GRADINA SRL sunt originale si se supun acelorasi standarde si conditii de calitate cuprinse in Certificatul de Conformitate.

Pentru interventiile in cadrul termenului de garantie va rugam sa apelati numai la unitatile service autorizate.Garantia de conformitate conform legii 449/2003, republicata 2008, este de 2 ani.Se considera ca produsele sunt in conformitate cu contractul de vanzare-cumparare daca:

a) corespund descrierii facute de vanzator si au aceleasi calitati ca si produsele pe care vanzatorul le-a prezentat consumatorului ca mostra sau model;

b) corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator, scop facut cunoscut vanzatorului si acceptat de acesta la incheierea contractului de vanzare-cumparare;

c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip;

d) fiind de acelasi tip, prezinta parametri de calitate si performante normale, la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil, date fiind natura produsului si declaratiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de vanzator, de producator sau de reprezentantul acestuia, in special prin publicitate sau prin inscriere pe eticheta produsului.

Art.16Raspunderea vanzatorului, conform prevederilor art. 9-14, este angajata daca lipsa de conformitate apare intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

Pentru mai multe informatii accesati aceasta pagina. Pentru a vedea lista cu centrele de service din Romania a companiei Oleomac accesati aceasta pagina.

 

3. Echipamente si accesorii Stocker - Morami

Produsele comercializate de catre site-ul nostru care beneficiaza de conditii de garantie sunt insotite de certificate de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorului. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de producator.
Certificatele de garantie sunt emise de catre Morami SRL.
Produsul reclamat defect in perioada de garantie trebuie prezentat direct la centrul de service mentionat in certificatul de garantie impreuna cu factura originala si certificatul de garantie.
Conform legii, produsele ce au insumate interventii de service de peste 10% din perioada de garantie sau care la o singura interventie depasesc acesta perioada, se inlocuiesc cu produse noi, identice.
Lipsa certificatului de garantie al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la receptia marfii pe adresa contact@morami.ro. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

 

Pentru mai multe informatii despre garantia produselor va rugam sa ne contactati la adresa de e-mailgarantie@4garden.ro sau la telefon 0258 865 188